پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه سیدالشهداء (ع)

1 تلفن:

061 42523994
061 42523343

2 فکس: 061 42524392
3 وبمیل:

_info@sqsd.ir_

4 آدرس:

دزفول، خیابان امام خمینی شمالی، بین خیابان محتشم کاشانی و فیض کاشانی، پلاک 508

5 سامانه پیامکی: 982100042536869