صندوق قرض الحسنه

شروع به کار وبسایت اطلاع رسانی صندوق قرض الحسنه سیدالشهداء (ع) دزفول

وبسایت اطلاع رسانی صندوق قرض الحسنه سیدالشهداء (ع) دزفول بطور رسمی راه اندازی شد

در حال حاضر از مهمترین امکانات این وبسایت ، بخش اخبار و اطلاعیه ها و بخش پل های ارتباطی و بازخورد می باشد. مدیران صندوق جهت بهبود عملکرد سیستم منتظر نقطه نظرات شما از طریق صفحات ارتباطی و یا بصورت پست الکترونیکی به بخش های مربوطه هستند.